Ontwikkeling in beeld


Een plan voor élk kind
Op de St. Jan wordt er voor elk kind vanaf 4 jaar een plan gemaakt. 
De actuele ontwikkeling van het kind wordt cyclisch besproken met hem/haar, ouders en de leerkracht. Dit alles wordt in beeld gebracht. In de kleutergroep is dit middels de KIJK-registratie, vanaf leerjaar 3 gebeurt dit in een zogenoemd KindOntwikkelPlan (KOP). 

Hierin staan:
-Actuele ontwikkeling: Waar sta jij in je ontwikkeling (per kernvak)
-Behoefte: Wat heb jij nodig om de volgende stap te maken? 

Ook de behoeften aan specifieke ondersteuning en zorg worden hierin opgenomen. Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden de volgende leidende vragen gesteld;

    1. Voelt het kind zich fijn op school? 
    2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel?
    3. Ontwikkelt het zich leeftijdsadequaat?

Als het antwoord op een van de vragen NEE is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden.  


Portfolio
Cijfers op een rapport zeggen ons wat een kind al kan en nog niet kan.
Cijfers vertellen echter niet wat het kind nog gaat leren en op welke manier het kind dit het beste leert. 

Op de St. Jan werken wij daarom met een portfolio.
Een portfolio is een map van het kind waarin werk bewaard wordt waar ze trots op zijn en stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven.

Ouders kunnen in het KindOntwikkelPlan zien welke vaardigheden het kind al beheerst, wat het nog gaat leren en of het kind zich niet alleen ontwikkelt naar eigen potentieel, maar ook of dat leeftijdadequaat is.