Ontwikkeling in beeld


Een plan voor élk kind
Op de St. Jan wordt er voor elk kind vanaf 4 jaar een plan gemaakt. 
De actuele ontwikkeling van het kind wordt cyclisch besproken met hem/haar, ouders en de stamgroepleerkracht. Dit alles wordt in beeld gebracht in een helder KindOntwikkelPlan (KOP). 

Hierin staat:
-Actuele ontwikkeling: Waar sta jij in je ontwikkeling (per kernvak)
-Behoefte: Wat heb jij nodig om de volgende stap te maken? 

Ook de behoeften aan specifieke ondersteuning en zorg worden hierin opgenomen. Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld. 

    1. Voelt het kind zich fijn op school? 
    2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel tot zijn beste en mooiste versie?

Als het antwoord op een van de vragen NEE is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden.  


Portfolio
Cijfers op een rapport zeggen ons niet wat het kind al kan, wat het nog kan leren en op welke manier het kind dit het beste leert. 
Er wordt dan ook gewerkt met een portfolio.
Een portfolio is een map van het kind waarin werk bewaard wordt waar ze trots op zijn en stukken waaruit blijkt dat ze bepaalde kennis of vaardigheden hebben verworven.