Onderwijs op maat

Iedereen valt op, niemand valt uit!
Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, streven we naar het realiseren van onderwijs wat ieder kind past. 


Doorlopende leer-ontwikkellijn
We streven er naar een on-ondoorbroken leer-ontwikkellijn te bieden aan kinderen.

Doorstromen volgende stamgroep
Volgens een vast jaarritme maken leerkrachten en ouders een aantal keer per jaar een stand van zaken op. Er wordt dan bekeken welke stamgroep het beste bij het kind past om zich naar eigen potentieel te ontwikkelen. Uiteraard speelt welbevinden (sociaal-emotionele ontwikkeling) hierbij een rol.

Versnellen en vertragen
Tot stap 18 is het streven alle kinderen 'leeftijdsadequaat' mee te nemen.
We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of vertragen.
Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen kan er dan gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van éxtra ondersteuning. 
Dit gebeurt binnen de unit. 

Passende uitstroom
Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om 'passend' uit te stromen.


Werken vanuit doelen
Op de St. Jan zijn methodes niet leidend, maar wordt er gewerkt vanuit doelen. Per half jaar wordt bepaald aan welke fase een kind gaat werken. Een stap bestaat uit de doelen per kernvak. Het kind kan op zijn eigen doelenkaart terugzien wat het heeft geleerd en nog gaat leren. 


Om te bepalen of een kind een fase heeft afgerond, hanteren we de volgende criteria:
· Observaties
· Doelgerichte meetmomenten
· Digitale oefensoftware
· Landelijk genormeerde toetsen


Extra ondersteuning
Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden twee leidende vragen gesteld:
1. Voelt het kind zich fijn op school?
2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel? 

Als het antwoord op een van de vragen NEE is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden. Dit vormt een onderdeel in het KindOntwikkelPlan.