Onderwijs op maat

Omdat we geloven in een samenleving waar iedereen erbij hoort en ertoe doet, streven we naar het realiseren van onderwijs wat ieder kind past. 
Dat ieder kind een eigen plan heeft, betekent niet dat er individueel onderwijs gegeven wordt. 
De kinderen worden, zeker tot leerjaar 6, leeftijdsadequaat onderwezen. 
Het maatwerk vind je in de uitvoering en het tempo.


Doorlopende leer-ontwikkellijn
We streven er naar een ondoorbroken leerlijn te bieden aan kinderen.

Versnellen en vertragen
Tot stap 18 (ongeveer leerjaar 6) is het streven alle kinderen leeftijdsadequaat mee te nemen in het aanbod van de leerstof.
We kiezen er dan in principe niet voor om te versnellen of vertragen.
Om aan de behoefte van bepaalde kinderen te (blijven) voldoen kan er dan gekozen worden voor compacten, verdiepen en/of verrijken van aanbod of voor het inzetten van extra ondersteuning. 
Dit gebeurt binnen de unit. 

Passende uitstroom
Over het algemeen doet een kind 8 jaar over de basisschool, maar de tijd die het nodig heeft om de doelen te behalen, kan verschillen. Voor een enkel kind is het fijn als dit 7 of 9 jaar is om passend uit te stromen.


Werken vanuit doelen
Op de St. Jan zijn methodes niet leidend, maar wordt er gewerkt vanuit doelen. Per half jaar wordt bepaald aan welke fase een kind gaat werken. Een stap bestaat uit de doelen per kernvak. Het kind kan op zijn eigen doelenkaart terugzien wat het heeft geleerd en nog gaat leren. 


Om te bepalen of een kind een fase heeft afgerond, hanteren we de volgende criteria:
· Observaties
· Doelgerichte meetmomenten
· Digitale oefensoftware
· Landelijk genormeerde toetsen


Extra ondersteuning
Om te kunnen bepalen of de juiste afstemming is gevonden, worden de volgende leidende vragen gesteld:
1. Voelt het kind zich fijn op school?
2. Ontwikkelt het zich naar eigen potentieel? 
3. Ontwikkelt het zich leeftijdsadequaat?

Als het antwoord op een van de vragen NEE is, gaan we met behulp van een afstemmingsplan op onderzoek om de juiste afstemming te vinden.