Organisatie

Op de St. Jan organiseren we het onderwijs in units. 
Dit stelt ons in staat om maatwerk te leveren. 


Unit OnderBouw
Stamgroep voorschool    OB1 2,5 tot 4 jaar
Stamgroep                    OB2   4 tot 7 jaar

Unit BovenBouw
Stamgroep                    BB1  7 tot 10 jaar
Stamgroep                    BB2 10 tot 13 jaar


De leerkrachten van de verschillende stamgroepen werken in de unit nauw samen en streven dagelijks naar onderwijs op maat voor ieder kind.  
Naast leerkrachten zijn er ter ondersteuning ook Pedagogisch professionals verbonden aan de units. 


Meerwaarde van werken in heterogene stamgroepen: 
  • Verschillen tussen kinderen worden als vanzelfsprekend gezien. Iedereen valt op. Niemand valt uit;
  • Voor je sociaal-emotionele ontwikkeling is het goed om afwisselend oudste en jongste te zijn. Binnen een heterogene stamgroep varieert dit vanzelf; 
  • Het aantal sociale contacten (en vriendjes en vriendinnetjes) wordt zo groter;    
  • Rollen van kinderen staan niet voor meerdere jaren vast. De variatie in samenstelling van de stamgroep doorbreekt vastgeroeste patronen in groepsdynamiek;   
  • De leerkracht van de stamgroep bouwt gedurende een aantal jaren een relatie op met kinderen en ouders. De ondersteuningsbehoeften staan op het netvlies wat bevorderlijk is voor de ontwikkeling.