Dit zijn wij!

Ons studententeam Naam          :  Esther de Deugd
Opleiding     :  PABO Breda
                      4de jaars LIO stage
Periode        : september 2020 tot februari 2021
Gekoppeld aan stamgroep 6-7-8

Naast het begeleiden van kinderen voert Linda ook haar afstudeeronderzoek uit op de St. Jan.
In dit onderzoek staat een schoolontwikkelingsvraag vanuit onze ambities centraal.