WOW

In de tweede helft van het schooljaar 2016-2017 start een proefperiode met WOW-middagen. De WOW-middagen vinden hun oorsprong in de woorden van de Australische hoogleraar Anne Bamford. Zij spreekt over de 'WOW-factor'. Tijdens de wekelijkse WOW-middag worden cursussen gegeven, waarbij VERWONDERING een sleutelwoord is.
 
We zien identiteitsvorming van kinderen als een belangrijke opdracht voor het onderwijs. We gebruiken cultuureducatie (kerndoel 54, 55, 56) als middel en zetten in op het onderzoekend, creërend en reflecterend vermogen van kinderen en volwassenen.
 
Kunst en cultuur zien we als onmisbare schakels bij een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. Creativiteit als noodzakelijke vaardigheid staat op twee in de top tien van 21th century skills. We hechten dan ook belang aan kunst en cultuur. Kunst daagt uit, prikkelt, verwondert, toont nieuwe perspectieven, zoekt grenzen van mogelijkheden, verbindt en ontspant. Door kinderen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur leren ze al jong dat het dagelijkse leven meer te bieden heeft dan wat je op het eerste gezicht ziet. 'In het gewone verschuilt zich iets bijzonders'.
 
We verdelen hiervoor het schooljaar in een aantal blokken. Kinderen kiezen per blok. Het proces staat centraal, maar in elk blok wordt wel toegewerkt naar een eindproduct. Het proces wordt in beeld gebracht (foto/ tekst/ tekening) en krijgt een plaats in het kunstportfolio. Aan het eind van een blok organiseren we een 'Op het podium' voor kinderen, ouders en belangstellenden uit Oosteind.
 
Cursussen worden gegeven door medewerkers, vakdocenten, ouders of vrijwilligers. We gaan hierbij uit van ieders individuele kwaliteiten, talenten en interesses.